Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
 
 

•  Pelantikan Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (CRIM)

•  42nd International Exhibition of Inventions of Geneva

•  Makluman Pembukaan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) 2014

•  Minggu Penyelidikan dan Pertandingan Inovasi UniSZA 2014

•  Makluman Pembukaan Skim Geran Penyelidikan Trans Disiplinari (TRGS) 2014Klik di sini untuk terperinci
Hari Ini121
Semalam330
Minggu Ini1256
Minggu Lepas1341
Bulan Ini3447
Bulan Lepas4231
Semua Hari91316

Atas Talian (20 minit): 3
IP Anda: 54.197.189.165
,
Hari Ini: Apr 16, 2014
Muat Turun Dokumen
Muat Turun Dokumen

1. PENGURUSAN PENYELIDIKAN

 
a) TAWARAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI

Bil.

Perkara

Tindakan

1

Carta Alir Fasa Permohonan Geran Penyelidikan Dana Universiti 2014

Download

 

b) SKIM GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI
RESEARCH UNIVERSITY GRANT SCHEME (RUGS)

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

Permohonan Penyelidikan
 

UniSZA-PT02-GP01

Kaedah dan Peraturan Penyelidikan & Inovasi

Mohon

1

UniSZA-PT02-PK01-AK001-S004

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Universiti

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK01-BR001-S05

Borang Permohonan Dana Penyelidikan Universiti)

Download

3

UniSZA-PT02-PK01-BR002-S04

Borang Saringan Permohonan Penyelidikan

Download

4

UniSZA-PT02-PK01-BR003-S01

Borang Permohonan Pembantu Penyelidik

Download

Perjanjian Penyelidikan

5

UniSZA-PT02-PK01-BR004-S01

Perjanjian Penyelidikan

Mohon

6

UniSZA-PT02-PK01-BR006-S01

Perjanjian Menyimpan Rahsia

Mohon

Pemantauan Penyelidikan

7

UniSZA-PT02-PK02-AK001-S005

Arahan Kerja Pemantauan Projek Penyelidikan Dana Universiti

Mohon

8

UniSZA-PT02-PK02-BR001-S03

Borang Laporan Prestasi

Download

9

UniSZA-PT02-PK02-BR003-S01

Borang Laporan Akhir

Download

10   Format Laporan Akhir Download

11

UniSZA-PT02-PK02-BR004

Borang Ringkasan Prestasi Kewangan

Download

12

UniSZA-PT02-PK02-BR005-S01

Borang Perlanjutan Tempoh

Download

13

UniSZA-PT02-PK02-BR006

Borang Laporan Prestasi Penyelidikan Peringkat Fakulti

Download

 

c) Borang Pendaftaran Projek Penyelidikan Luar
(Projek yang didaftarkan di Institusi / agensi luar)

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK07-BR002

Borang Pendaftaran Projek Penyelidikan Luar

Download

 

d) SKIM GERAN PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - MoHE (ERGS / FRGS /PRGS / LRGS )

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK01-BR002-S04

Borang Saringan Permohonan Penyelidikan

Download

 

     

3

UniSZA-PT02-PK02-AK002-S001

Arahan Kerja Pemantauan Projek Penyelidikan Dana
Kementerian

Mohon

4

 

FRGS - MoHE Official Website

http://jpt.mohe.gov.my
http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php

 

 

e) RESEARCH ACCULTURATTON COLLABORATTVE EFFORT (RACE) FASA 1/2012

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

Garis Panduan RACE (Pindaan 2012)

Download

2

Borang Permohonan RACE

Download

3

Directory of Experts

Download

 

f) DANA E-SAINS KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI & INOVASI
(MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION) - MOSTI)

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian

Mohon

2

 

Borang Permohonan Dana E-Sains (MoSTI)

http://ernd.mosti.gov.my/eScience/

URL/Link

3

 

Sciencefund - MOSTI Official Website

URL/Link

 

g) DANA R&D PERTANIAN SCIENCEFUFUND TECHNOFUND,
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN ASAS TANI (MoA)

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian

Mohon

2

 

Borang Permohonan Dana R&D Pertanian SciencefuFund
TechnoFund, Kementerian Pertanian Dan Asas Tani
(MoA)

http://agridana.mardi.gov.my/scifund

URL/Link

3

 

Agricultural R&D Grant-MOA Official Website

URL/Link

       
h) SKIM GERAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN PROTOTAIP (PRGS)
Bil. Kod Prosedur / Borang Perkara Tindakan
  UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01 Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian  Mohon
    Sistem Mygrant : https://mygrants.gov.my  
   

Garis Panduan PRGS :

http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php

 
       
i) SKIM GERAN PENYELIDIKAN TRANS DISIPLINARI (TRGS) 2014
Bil. Kod Prosedur / Borang Perkara Tindakan
  UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01 Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian  Mohon
     Sistem Mygrant : https://mygrants.gov.my  
   

Garis Panduan TRGS :

http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php

 
       
j) PENYERAHAN ASET YANG DIBELI MELALUI DANA PENYELIDIKAN UNIVERSITI
Bil. Kod Prosedur / Borang Perkara Tindakan
  1.  (UniSZA-PT02-PK01-BR007) Penyerahan Aset Yang Dibeli Melalui Dana Penyelidikan Universiti Download

 

2. PERLINDUNGAN ASET HARTA INTELEK UNIVERSITI

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK03-AK001-S02

Arahan Kerja Permohonan Perlindungan Aset Harta Intelek Universiti

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK03-GP002

Polisi Harta Intelek UniSZA

Mohon

3

UniSZA-PT02-PK03-BR001-S02

Borang Permohonan Pemberitahuan Harta Intelek

Download

4

UniSZA-PT02-PK03-BR002

Assessment on IP Application

Download

 

3. PROSEDUR PERHUBUNGAN UNIVERSITI INDUSTRI

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK04-AK001-S001

Arahan Kerja Prosedur Perhubungan Universiti Industri

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK04-GP001

General Guidelines for University-Industry Interactions

Mohon

 

4. PENERBITAN

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK05-BR001-S01

Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Penerbitan Jurnal

Mohon

1. Senarai Penerbit Buku dan Jurnal yang Diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi

2. Senarai Penerbit Jurnal dan Jurnal yang tidak Diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi

Download

Download

 

5. MENYERTAI PERSIDANGAN

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK06-GP001-S02

Garis Panduan Menyertai Persidangan

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK06-BR001-S05

Borang Permohonan Menyertai Persidangan

Download
3   Borang Senarai Semak Permohonan Persidangan Download

4

UniSZA-PT02-PK06-BR003

Laporan Menyertai Persidangan

Download

 

alt

 
//
 

Sesungguhnya Allah swt menyukai apabila seseorang kamu bekerja dia melakukan dengan tekun'.
( Riwayat Abu daud )

'Tiga perkara yang menyelamatkan iaitu takut kepada Allah ketika bersendirian dan di khalayak ramai, berlaku adil pada ketika suka dan marah dan berjimat cermat ketika susah dan senang; dan tiga perkara yang membinasakan iaitu mengikut hawa nafsu, terlampau bakhil dan kagum seseorang dengan dirinya sendiri'.
(Riwayat Abu Syeikh)

Jabatan Bendahari
Pepustakaan UniSZA
Unit Falak UniSZA
Webmail Kakitangan
Portal kakitangan UniSZA
   
 

 

Waktu Solat